ข่าว บริษัท

  • เครื่องดัดไฮดรอลิกเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการแปรรูปโลหะแผ่น นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไปที่พบมากที่สุด มันถูกใช้ในปริมาณมาก ปัญหาประเภทใดที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรในระยะยาว

    2019-07-13

 1